Методичний кабінет

Педагог повинен багато вчитися розуміти душу в її явищах та багато думати про мету, предмет i засоби виховної майстерності, перш ніж стати практиком.

 К.Д. Ушинський

mk1   

     Зміст роботи методичного кабінету визначено Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 12 грудня 2000 року «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».

Методичний кабінет є центром методичної роботи ліцею, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали з досвіду роботи педагогічних працівників, зразки планувальної та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів. Він є організуючим центром.  

doshka

Методична робота на навчальний рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за минулий рік у вигляді самостійного розділу плану ліцею.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану який затверджено на засіданні педагогічної ради. Педагогічна рада визначає основні напрямки, завдання та форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців а також осіб що здійснюють контроль за їх виконанням.

В ліцеї працює 3 методичних комісії:

 • Методична комісія спеціальних дисциплін, голова – Сухіна Н.Ю.;
 • Методична комісія загальноосвітніх дисциплін, голова – Трощий Л.М.;
 • Методична комісія класних керівників та майстрів виробничого навчання, голова – Джасім Я.В.

  

osn funkcii

Діяльність методичного кабінету передбачає:

 • організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, лекцій, шкіл передового досвіду, індивідуальних та групових консультацій);
 • організацію педчитань та науково-практичних конференцій;
 • організацію постійно діючих виставок;
 • ознайомлення педагогічних працівників з необхідною навчальною, методичною літературою.

Розроблені плани роботи методичних комісій на рік, на підставі індивідуальних планів методичної роботи педпрацівників визначений графік взаємо відвідування занять теоретичного та виробничого навчання, теми написання методичних розробок. Засідання методичних комісій проводяться щомісячно, всі протоколи засідань є в наявності та ведуться відповідним чином.

Педагогічні працівники навчального закладу постійно беруть участь в організації та проведенні обласних семінарів – практикумів.

Кожний рік в навчальному закладі проводиться вивчення системи роботи педагогічних працівників, котрі атестуються. З кожної професії, а також із загальноосвітніх предметів в ліцеї проводяться тижні професій та предметні тижні.

Планом проведення предметних та професійних тижнів передбачено: проведення відкритих уроків та позаурочних заходів, конкурси професійної майстерності.

Плани проведення предметних тижнів затверджують голови методичних комісій. За графіком проводяться відкриті уроки викладачів і майстрів виробничого навчання.

 

osn zavdnnya metod robotu

 

 Форми проведення методичної роботи:

 • педагогічна рада;
 • інструктивно-методична нарада;
 • засідання методичних комісій;
 • психолого-педагогічний семінар;
 • Школа передового досвіду;
 • відкриті уроки;
 • предметні тижні;
 • випуск методичних бюлетенів;
 • педагогічні читання;
 • випуск методичних калейдоскопів;
 • Школа молодого педагога

 

 

Діяльність

методичного кабінету передбачає:

 

ü  організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, лекцій, шкіл передового досвіду, індивідуальних та групових консультацій);

ü  організацію педчитань та науково-практичних конференцій;

ü  організацію постійно діючих виставок;

ü  ознайомлення педагогічних працівників з необхідною навчальною, методичною літературою.

Нац. дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

гаряча лінія

Національна гаряча лінія