Автослюсар

Професія «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

Для тих, хто любить техніку, ця професія – одна із найулюбленіших. З кожним роком автомобільний парк, зокрема і нашої області, збільшується. На вулицях частіше поруч з вітчизняними машинами з’являються  іномарки, і все це потребує якісного технічного обслуговування.

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  

повинен знати:

  • будову і призначення автомобілів, технічні умови на ремонт;
  • складання, випробування і регулювання складних та відповідальних агрегатів і електроустаткування; 
  • електричні монтажні схеми; причини зносу сполучених деталей і способи їхнього виявлення і усунення; будову і принципи роботи випробувальних стендів;
  • матеріалознавство, електротехніку, креслення, охорону праці відповідно до кваліфікаційних вимог.

повинен вміти:

  • робити діагностику автомобіля, виконувати регулювання й випробування на стендах і шасі складних агрегатів, складових одиниць й приладів автомобілів і заміну їх при технічному обслуговуванні;
  • перевіряти деталі та складові одиниці електроустаткування на випробувальних стендах; встановлювати прилади й агрегати електроустаткування за схемою;
  • виявляти і усувати найбільш складні дефекти і несправності у процесі ремонту, виконувати слюсарну обробку із застосуванням спеціального обладнання, статичне і динамічне балансування деталей.